Selecteer een pagina

Privacy- & Cookieverklaring

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: AIKON producties, met maatschappelijke zetel te Leuvensesteenweg 769, 2812 Mechelen en ingeschreven in het K.B.O. onder nummer 0627.885.156 (hierna: AIKON).

Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door uw persoonsgegevens te delen op onze Website www.aikonproducties.be, door ons te contacteren per e-mail/per telefoon, door het overmaken van een vraag/klacht, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy & Cookie Policy en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.

Artikel 1 – Welke gegevens we over u verwerken

1.1.      AIKON verwerkt in het kader van haar werkzaamheden de volgende persoonsgegevens van u:

  •  Cookies – Bij ieder gebruik van onze website kunnen op basis van cookies en gelijkaardige technologieën verschillende persoonsgegevens over u verzameld worden, met name uw IP-adres, surfgedrag, apparaattype, locatie, de datum en duur van het gebruik van website en besturingssysteem;
  • Klantgegevens – Wanneer u gebruik maakt van de functionaliteiten van onze website, een offerte aanvraagt of een productie bestelt, dan kunnen we de volgende informatie over u verzamelen: uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, de naam en het adres van uw bedrijf, BTW-nummer, bankrekeningnummer, foto of beeldmateriaal en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt;
  • Leveranciersgegevens – Wanneer u een (potentiële) leverancier bent, dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u: uw naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, bankrekeningnummer en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt;
  • Communicatiegegevens – Als u ons belt, mailt of een contactformulier indient, dan kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft;
  • Beeldopnamen – Als u een productie bestelt, dan kunnen we de beeldopnamen en uw naam in de portfolio op onze website en op onze sociale mediaprofielen plaatsen.

Artikel 2 – Waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken

2.1.      Algemene doeleinden:

 

AIKON zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor:

  • Cookies – om onze website te onderhouden en verbeteren en om persoonsgegevens op te nemen in statistieken, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang;
  • Klantgegevens – om uw offerte-aanvraag te behandelen, door u bestelde producties te leveren en facturen, onze boekhouding te voeren en met u te communiceren, met als rechtsgrond de noodzaak voor de sluiting en uitvoering van een overeenkomst waarom u verzocht heeft, onze wettelijke verplichting of omdat we daartoe een gerechtvaardigd belang hebben;
  • Leveranciersgegevens – om u een offerte-aanvraag toe te sturen, een bestelling te plaatsen, uw facturen te betalen, onze boekhouding te voeren en met u te communiceren, met als rechtsgrond de noodzaak voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst en onze wettelijke verplichting;
  • Communicatiegegevens – om uw vraag of verzoek te kunnen behandelen, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact;
  • Beeldopnamen – om AIKON producties te promoten, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.

2.2.      Direct marketing:

We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten of personen die interesse getoond hebben in onze diensten en producties, dan wel uw expliciete, voorafgaande toestemming in alle andere gevallen.

Als u dergelijke communicatie niet langer wenst te ontvangen en wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor onze direct marketing doeleinden stopzetten, dan kan dat zonder kost en zonder dat u daarvoor een reden moet geven, door te klikken op de link in elk van onze direct mailings of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon.

Artikel 3 – Hoe wij uw gegevens delen met derden

3.1.      AIKON doet beroep op Teamleader, Yuki, Cre@ctive en haar boekhouder als derde-dienstverlener. Indien dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening, kunnen wij uw persoonsgegevens aan deze derde-dienstverleners overmaken. Zij zijn verwerkers in de zin van de GDPR en zullen uw persoonsgegevens enkel verwerken met inachtneming van onze instructies.

3.2.      AIKON doet gebeurlijk beroep op derden die persoonsgegevens bewaren buiten de Europese
Economische Ruimte. Om een adequaat niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen, eisen wij echter dat onze externe dienstverleners zich houden aan een van de overdrachtsmechanismen die zijn gespecificeerd in de GDPR en die zijn goedgekeurd door de EU-commissie. Als zodanig zijn Google Inc., Facebook, LinkedIn, Vimeo en MailChimp gecertificeerd onder het E.U.-U.S. Privacy Shield en maken ze gebruik van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

3.3.      Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat uw Persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. AIKON zal je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

3.4.      In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen u naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

Artikel 4 – Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Indien u 5 jaar geen bestelling plaatst, verwijderen we uw klantgegevens. Uw facturatiegegevens moeten we om wettelijke redenen minstens 10 jaar na de laatste factuurdatum bewaren.

Artikel 5 – uw rechten

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar info@aikonproducties.be, per post naar Leuvensesteenweg 769, 2812 Mechelen of via de contactformulieren op onze website.

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be.

U kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

 

 

Artikel 6 – Hoe we uw persoonsgegevens beveiligen

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen. Naast een intensieve bewustmakingstraining voor iedereen die toegang heeft tot uw persoonsgegevens, voorzien we ook in strenge toegangsbeperkingen en antivirussoftware.

In geen geval kan AIKON aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

Artikel 7 – Cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Onderstaande cookielijst geeft u een overzicht van de cookies die onze website gebruikt.

 

Cookielijst

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over u, zoals uw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies. Daarnaast gebruiken we externe cookies, namelijk cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt. We gebruiken de cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

Statistische cookies

Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen, zodat we de prestatie van onze Website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer u onze site bezocht heeft.

 

First Party

Naam domein Herkomst Functie Bewaartermijn

_gid

aikonproducties.be

Google Analytics

Deze cookie lijkt een unieke waarde voor elke bezochte pagina op te slaan en bij te werken.

1 dag

_ga

.aikonproducties.be

Google Analytics

Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als een klantidentificatie. Het wordt opgenomen in elke paginaverzoeking op een site en gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor de analytische rapporten van de sites.

730 dagen

_gat

.aikonproducties.be

Google Analytics

Deze cookie wordt gebruikt om het aantal internetverzoeken te beperken.

Tot het einde van de sessie.

_gat_gtag_ UA_nnnnnn nnn_n

.aikonproducties.be

Google Analytics

Deze cookie wordt gebruikt om het aantal internetverzoeken te beperken.

Tot het einde van de sessie.

 

Third Party

Naam domein Herkomst Functie Bewaartermijn

gtm_auth

www.googletagmanager .com

Google Tag Manager

Deze cookie verzamelt statistische gegevens over het websitegebruik.

Tot het einde van de sessie.

gtm_debug

www.googletagmanager .com

Google Tag Manager

Deze cookie verzamelt statistische gegevens over het websitegebruik.

Tot het einde van de sessie.

gtm_previe w

www.google tagmanager .com

Google Tag Manager

Deze cookie verzamelt statistische gegevens over het websitegebruik.

Tot het einde van de sessie.

 

Marketingcookies

Deze cookies kunnen door onze adverteerders op onze Website ingesteld worden. Zij gebruiken deze cookies wellicht om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien.

Cookies van Instagram, Facebook en LinkedIn worden pas geplaatst wanneer u op de plugin geklikt heeft. Cookies van Vimeo worden pas geplaatst wanneer u een video bekijkt.

 

Naam domein Herkomst Functie Bewaartermijn

DSID

.doubleclick. net

DoubleClick

Deze cookie wordt door Google gebruikt om advertenties te laten zien.

7 dagen

IDE

.doubleclick. net

DoubleClick

Deze cookie wordt door Google gebruikt om advertenties te laten zien.

186 dagen

1P_JAR

.gstatic.com

Google

Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-sites te laten zien.

31 dagen

sessionid

.instagram.com

Instagram

Deze cookie wordt gebruikt om gegevens te verzamelen over personen die op onze website in- en uitloggen.

365 dagen

ds_user_id

.instagram.com

Instagram

Deze targeting cookie wordt gebruikt om advertenties op Instagram te verbeteren.

90 dagen

fbsr_nnnnnn nnnnnnnnn

.instagram.com

Instagram

Deze cookie wordt gebruikt om te kunnen inloggen via Facebook.

Tot het einde van de sessie.

csrftoken

.instagram.com

Instagram

Deze cookie wordt gebruikt om Cross-Site Request Forgery (CSRF) te voorkomen.

365 dagen

mid

.instagram.com

Instagram

Deze cookie zorgt ervoor dat het gebruik van Instagram op onze website verbeterd wordt.

10 jaar

rur

.instagram.com

Instagram

Deze cookie zorgt ervoor dat het gebruik van Instagram op onze website mogelijk wordt.

Tot het einde van de sessie.

ig_did

.instagram.com

Instagram

Deze cookie is ingesteld door Instagram en wordt gebruikt om de Instagram-widget op onze website mogelijk te maken.

10 jaar

shbid

.instagram.c om

Instagram

Deze targeting cookie wordt gebruikt om advertenties op Instagram te verbeteren.

7 dagen

shbts

.instagram.com

Instagram

Deze targeting cookie wordt gebruikt om advertenties op Instagram te verbeteren.

7 dagen

urlgen

.instagram.com

Instagram

Deze targeting cookie wordt gebruikt om advertenties op Instagram te verbeteren.

Tot het einde van de sessie.

ig_cb

www.instagram.com

Instagram

Deze targeting cookie wordt gebruikt om advertenties op Instagram te verbeteren.

100 jaar

act

.facebook.c om

Facebook

Deze targeting cookie wordt geplaatst om gebruikers op onze website te tracken

Tot het einde van de sessie.

c_user

.facebook.com

Facebook

Deze targeting cookie wordt geplaatst om gebruikers op onze website te tracken.

365 dagen

datr

.facebook.com

Facebook

Deze targeting cookie wordt geplaatst om gebruikers op onze website te tracken.

730 dagen

dpr

.facebook.c om

Facebook

Deze targeting cookie wordt geplaatst om gebruikers op onze website te tracken.

7 dagen

fr

.facebook.c om

Facebook

Deze targeting cookie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties te meten en verbeteren.

90 dagen

presence

.facebook.com

Facebook

Deze cookie bevat een ingelogde “chat”-status van de gebruiker.

Tot het einde van de sessie.

sb

.facebook.com

Facebook

Deze cookie wordt door Facebook gebruikt om suggesties van vrienden te verbeteren.

550 dagen

spin

.facebook.com

Facebook

Deze targeting cookie wordt geplaatst om gebruikers op onze website te tracken.

1 dag

wd

.facebook.com

Facebook

Deze targeting cookie wordt geplaatst om gebruikers op onze website te tracken.

7 dagen

xs

.facebook.com

Facebook

Deze cookie wordt gebruikt om een sessie te onderhouden. Het werkt samen met het c_user-cookie om uw identiteit te authenticeren bij Facebook.

365 dagen

AMCVS_{#} @AdobeOrg

.linkedin.com

LinkedIn

Deze cookie bevat de Experience Cloud ID (MID) en een regio-ID voor bezoekers van de site.

Tot het einde van de sessie.

AMCV_{#} @AdobeOrg

.linkedin.com

LinkedIn

Deze cookie bevat de Experience Cloud ID (MID) en een regio-ID voor bezoekers van de site.

730 dagen

UserMatchH istory

.linkedin.com

LinkedIn

Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante reclame te tonen op basis van de voorkeuren van de bezoeker.

30 dagen

_ga

.linkedin.com

LinkedIn

Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden van elkaar voor Google Analytics.

730 dagen

_gat

.linkedin.com

LinkedIn

Deze cookie wordt gebruikt om het aantal aanvragen voor Google Analytics te beperken.

1 dag

_guid

.linkedin.com

LinkedIn

Met deze cookie kan LinkedIn de aanmeldingsfunctie inschakelen, het gebruikersgedrag volgen en reclame-analyses verzamelen.

90 dagen

aam_uuid

.linkedin.com

LinkedIn

Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante reclame te tonen op basis van de voorkeuren van de bezoeker.

30 dagen

bcookie

.linkedin.com

LinkedIn

Met deze cookie kan LinkedIn de aanmeldingsfunctie inschakelen, het gebruikersgedrag volgen en reclame-analyses verzamelen.

730 dagen

lang

.linkedin.com

LinkedIn

Deze cookie wordt gebruikt door LinkedIn voor het bewaren van de taalvoorkeuren van de bezoeker voor publiciteitsdoeleinden.

Tot het einde van de sessie.

li_oatml

.linkedin.com

LinkedIn

Met deze cookie kan LinkedIn de aanmeldingsfunctie inschakelen, het gebruikersgedrag volgen en reclame-analyses verzamelen.

30 dagen

liap

.linkedin.com

LinkedIn

Met deze cookie kan LinkedIn de aanmeldingsfunctie inschakelen, het gebruikersgedrag volgen en reclame-analyses verzamelen.

365 dagen

lidc

.linkedin.com

LinkedIn

Deze cookie wordt gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van ingebedde diensten.

1 dag

lissc

.linkedin.com

LinkedIn

Deze cookie wordt gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van ingebedde diensten.

1 jaar

spectroscop yId

.linkedin.com

LinkedIn

Deze cookie wordt gebruikt door LinkedIn om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken.

Tot het einde van de sessie.

JSESSIONI D

.www.linkedin.com

LinkedIn

Deze cookie houdt uw sessie bij wanneer u de website gebruikt.

365 dagen

PLAY_LAN G

.www.linkedin.com

LinkedIn

Deze cookie wordt gebruikt door LinkedIn voor het bewaren van de taalvoorkeuren van de bezoeker voor publiciteitsdoeleinden.

Tot het einde van de sessie.

PLAY_SES SION

.www.linkedin.com

LinkedIn

Deze cookie houdt uw sessie bij wanneer u de website gebruikt.

Tot het einde van de sessie.

UserMatchH istory

.www.linkedin.com

LinkedIn

Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante reclame te tonen op basis van de voorkeuren van de bezoeker

30 dagen

bscookie

.www.linkedin.com

LinkedIn

Deze cookie wordt gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van ingebedde diensten.

730 dagen

li_at

.www.linkedin.com

LinkedIn

Deze cookie wordt gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van ingebedde diensten.

365 dagen

sl

.www.linkedin.com

LinkedIn

Deze cookie wordt gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van ingebedde diensten.

365 dagen

_ga

.vimeo.com

Vimeo

Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden van elkaar voor Google Analytics.

730 dagen

_gcl_au

.vimeo.com

Vimeo

Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden van elkaar voor Google Analytics.

90 dagen

_gid

.vimeo.com

Vimeo

Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden van elkaar voor Google Analytics.

1 dag

_uetsid

.vimeo.com

Vimeo

Deze cookie wordt gebruikt om informatie te verzamelen over hoe de Vimeo-dienst gebruikt wordt.

1 dag

player

.vimeo.com

Vimeo

Deze cookie slaat de voorkeuren van de gebruiker op bij het afspelen van ingesloten video’s van Vimeo.

365 dagen

vuid

.vimeo.com

Vimeo

Deze cookie verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals welke pagina’s zijn gelezen.

365 dagen

 

Als u vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij u ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

We geven u zo veel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als u toch meer wil weten, verwijzen we u graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

Als u verder nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail op info@aikonproducties.be, per post naar Leuvensesteenweg 769, 2812 Mechelen of via de contactformulieren op onze website.

Meer informatie over cookies vindt u ook op: http://www.allaboutcookies.org/.
Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier:

http://www.youronlinechoices.eu/.

SOCIAL MEDIA

CONTACT 

info@aikonproducties.be
015 65 64 28
Leuvensesteenweg 769
2812 Muizen

Diensten